1-12-2017

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn:

Bà La Huệ Hương
Pháp danh: Diệu Thông

Là phu nhân Ông Tăng Động Sanh
(Thành viên ban Cố Vấn Hội Trà Vinh)
đă tạ thế ngày 23/11/2017, tại California, USA.

Hưởng thọ 79 tuổi 

Toàn thể đồng hương Trà-Vinh thành thật chia buồn
cùng
Ông Tăng Động Sanh
và tang quyến.
Đồng nguyện cầu cho hương linh La Huệ Hương
được sớm cao đăng Phật Quốc
.

- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU -
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH10-1-20169-1-20167-1-2016

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn:

Đồng Hương Trà Vinh

Bà Lư Thị Điều

Sinh năm Đinh Sữu 1937, nguyên quán tại Trà Vinh là Hiền Nội của Giáo Sư Kiên Rệm vừa tạ thế vào lúc11:00 giờ đêm ngày 6/1/2016 (nhằm ngày 27 Tháng 11 năm Ất Mùi) tại Jacksonville, Florida

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh Thành thật chia buồn cùng Giáo Sư Kiên Rệm và tang quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Bà Lư Thị Điều được sớm Cao đăng Phật Quốc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


3-12-2015

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

TRẦN VĂN RIA

Sinh năm 1948 tại Hoà Thuận Trà Vinh
Nguyên là cựu Phi Công QL-VNCH
Cư ngụ tại
Thành Phố Sacramento, California


Vừa tạ thế vào lúc 4:00 chiều Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2015 (Nhằm ngày 21 Tháng 10 năm Ất Mùi) Tại quê nhà Ấp Xuân Thạnh Hoà Thuận, Trà Vinh

Hưởng Thọ 67 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành vào  ngày Thứ Bảy 05 tháng 12 năm 2015 tại Ấp Xuân Thạnh (gần Đ́nh Vĩnh Trường), xă Hoà Thuận, Trà Vinh

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Chị Ria và Tang Quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Đồng Hương Trần Văn Ria sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạ 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


29-8-2015

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

TRƯƠNG THÀNH TRAI

Sinh ngày 13/10/1947 tại Sâm Bua, Trà Vinh. Là Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh đă mệnh chung vào lúc 6:20 chiều Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (Nhằm ngày 14 Tháng Bảy năm Ất Mùi) Tại Thành Phố Santa Ana, California.

Hưởng Thọ 68 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại
Nhà Quàn Heaven's Gate Funeral Home (Thiên Môn)

7845 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
(714) 892-6494 (góc đường Beach và Westminster)

Thăm viếng từ 8:00 giờ đến 20:00 giờ
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại
Nhà Thờ Thánh Linh
17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708
lúc 7:30 sáng Thứ Bảy, ngày 5/9/2015

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng  Chị Trai và Tang Quyến. Đồng nguyện cầu cho linh hồn Đồng Hương Trương Thành Trai được sớm an nghĩ trong tay Chúa và Mẹ Nhân Lành.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


1-7-2015

Vô cùng Thương Tiếc:

Báo tin buồn cùng đồng hương Trà Vinh
Một Cánh Chim vừa ĺa đàn, Đồng Hương:

TIỀN VĨNH LẠC
Pháp danh THIỆN CHƠN

Vừa từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 06 năm 2015 Nhằm ngày Rằm tháng Năm năm Ất Mùi tại Darwin, Bắc Úc

Hưởng thọ 87 tuổi


Hội Ái Hữu Trà V́nh 
Thành Kính phân ưu cùng gia đ́nh
Nữ Sĩ Dương Chiêu Anh và Tang Quyến
Và đồng nguyện cầu Hương Linh
Cụ TIỀN VĨNH LẠC sớm được cao đăng Phật Quốc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin

Cụ Bà Nguyễn Bá Thọ
Nhũ Danh Nguyễn Thị Hiển

Pháp Danh Diệu Vinh

Là hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh, Sinh quán Cầu Ngang Trà Vinh. Đă măn phần  ngày 25 tháng 6 năm 201 (nhằm ngày 10 tháng 5 năm Ất Mùi), tại thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi

Chúng tôi, Ban Sáng Lập, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành và đồng hương hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chia buồn với Anh Duy Thiên và Cô Mỹ Ái cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Diệu Vinh sớm phiêu diêu miền cực lạc

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

3-4-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Phu Nhân của cố hội viên Lâm Thành Hổ là Bà :

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

Pháp danh: Tịnh Hỹ Sinh

đă qua đời vào ngày 23 tháng 3 dl 2015, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Ất Mùi
tại Long Đức, Trà Vinh (Việt Nam).

Hưởng thọ 70 tuổi

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Tnh Hỹ Sinh được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


5-3-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

BÙI QUAN CHIÊU

hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh đă qua đời
tại Đức Quốc (Germany)

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Anh Bùi Quan Chiêu được sớm an nghỉ trong tay Chúa và Mẹ nhân lành.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


28-2-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

NGUYỄN XUÂN QUAN

Pháp Danh: NHẤT CỮU

hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh và là anh vợ của Đồng hương Nguyễn Thái Lai đă mệnh chung vào lúc 4:40 chiều ngày 25 tháng 2 năm 2015 (Nhằm ngày mồng 7 Tháng Giêng năm Ất Mùi) tại Thành Phố Garden Grove, California, USA.

Hưởng Thọ 75 tuổi

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Chị Quan và tang quyến. Đồng nguyện cầu cho hương linh Đồng hương Nguyễn Xuân Quan được an nhiên nơi Miền Cực Lạc

HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Oct. 20-2014

Được tin trể:

Ông Trần Mính

Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh, Cựu Giám Đốc Ngân Hàng Nông Thôn Phú Vinh (Trà Vinh)
đă qua đời ngày 14-06-2014 tại Mississauga, Ontario, Canada.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Hội  Ái Hữu Trà Vinh Thành tht chia buồn cùng Tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Ông Trần Mính đưc  sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Aug. 25-2014

Được tin buồn:

Bà Văng Thúy Loan

Trưởng Nữ của ông bà Văng Công Thơm đă qua đời ngày 16 tháng 7 Dương Lịch 2014

Hưởng thọ 75 tuổi.

Hội  Ái Hữu Trà Vinh Thành tht chia buồn cùng chị Văng Thúy Ái và Tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Văng Thúy Loan đưc hưởng hạnh phúc ngàn thu.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Aug. 22-2014

Được tin buồn:

Cụ Ông Lâm Hót

Nhạc phụ của Đng Hương Trương Dưỡng vừa từ trần lúc 21 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2014 tại Trà Vinh, VN.

Hưỡng thọ 102 tuổi.

Hội  Ái Hữu Trà Vinh Thành tht chia buồn cùng Đng Hương Trương Dưỡng và tang quyến. Cầu nguyện hương linh Cụ Ông Lâm Hot đưc sớm tiêu diêu Nơi Miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Mar. 13-2014

Hội Ái Hữu Trà Vinh Đồng Thành Kính Phân Ưu


Mar. 06-2014

Được tin buồn:

Thành Viên Sáng Lp & C Vn Trưởng:

Cụ Trần Xiều
Pháp Danh Quảng Thường

vừa măn kiếp Ta Bà, Vin Du Pht Địa vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 3 năm 2014 (Mng 5 Tháng Hai năm Giáp Ngọ) tại tư gia ở Santa Ana, Orange county, California, USA

Hưởng thọ 94 tuổi

Hội Trà Vinh vô cùng thương tiếc báo tin cùng tất cả đồng hương được rỏ và thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Trần Xiều được siêu thăng về miền Phật quốc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Nov. 01-2013

Được tin buồn:

Bà Vơ Thành Liêm
nhũ danh Lê Thi Muôn

là hội viên của hội Trà Vinh, từ trần ngày 28 tháng 10 năm 2013 tại Santa Ana, California

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể đồng hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Bà Vơ Thành Liêm được yên nghỉ trong tay Chúa và Mẹ Nhân Lành.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Sept 14-2013

Được tin buồn:

Chị Maria Nguyễn Thị Đức

Là phu nhân của anh Nguyễn Văn Thành (anh Thành là thành viên sáng lập, hội phó, kiêm ban thủ quỷ) đă qua đời lúc 4:50 chiều ngày 12 tháng 9 năm 2013 ở bệnh viện vùng Westminster, California USA.

Hưởng thọ 69 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng anh Thành và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Maria được an nghỉ trong tay Chúa và Mẹ Nhân Lành.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


July 6-2013

Được tin buồn:

Lê Văn Thiên Lư

Là Trưởng Nam của Đồng Hương Hội Viên Lê Văn Cường và Huỳnh Thị Nhị đă mệnh chung vào ngày 20 tháng 6 năm 2013 Tại Sacramento California 

Hưởng Dương 44 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Anh LêVăn Cường & Chị Huỳnh Thị Nhị Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Đồng Hương Lê Văn Thiên Lư được an nhiên Nơi Miền Lạc Cảnh

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


July 4-2013

Được tin buồn:

Cụ Ông DƯƠNG VĨNH TRƯỜNG  

Hội Viên  Thường Trực của Hội Aí Hữu Trà Vinh 

Cựu Đại Úy Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 2 Thiết Đoàn 9 kỵ Binh SĐ21BB Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1942 tại Trà Vinh, Việt Nam Từ trần lúc 9:30AM thứ 4 ngày 3 tháng 7 năm 2013 tại Garden Grove Hospital, California USA.

Hưởng thọ 72 tuổi

Chúng tôi, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành và toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chia buồn cùng gia đ́nh Cô Dương Thanh Huyền, gia đ́nh Cô Dương Thanh Thủy, gia đ́nh Cậu Dương Michael B́nh cùng tang quyến và thành kính nguyện Cầu hương hồn Cụ Ông Dương Vĩnh Trường được sớm về Cơi Vĩnh Hằng.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


June. 5-2013

Được tin buồn:

 Thân mẫu Anh Lư Đăng Khoa, Thành Viên BCH Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh,  là:

Cụ Bà Quả Phụ Lư Văn Tư
Nhũ Danh Diệp Thị Hai

Pháp danh Thông Phước

Đă từ trần vào ngày 2 tháng 6 năm 2013 tại bệnh viện Anaheim Medical Center, California, USA

Hưởng thọ 90 tuổi.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chân thành chia buồn cùng Anh Chị Khoa và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà Thông Phước được sớm tiêu diêu Cơi Phật.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


April 08-2013

Được tin buồn:

Thầy   Nguyễn quang Hiền

Cựu Giáo Sư, cựu giám học Trung Học Vĩnh B́nh

Đă tạ thế ngày 30 tháng 03 năm 2013 tại California, USA.
(
nhằm ngày 19 tháng 02 năm Quư Tỵ)

Hưởng thọ 79 tuổi

Chúng tôi thành thật phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn quang Hiền

được sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường
                                                                               phân ưu


Dec. 29-2012

Được tin buồn:

Thân mẫu của Đồng Hương Huỳnh Kim Tiến và là Nhạc Mẫu của Đồng Hương Vơ Văn Diệu là:

Bà Vơ Thị T́nh
Pháp Danh Quảng Nghĩa

vừa thất lộc lúc 8:00 tối ngày 28-12 2012 tại Sài g̣n, Viêt Nam.

Hưởng thọ 96 Tuổi

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Vơ Thị T́nh được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

Bái Biệt Nhạc Mẫu


Nov. 29-2012

Được tin buồn:

Nhạc mẫu Anh Trịnh Hảo Tâm là:

Bà Lê Lư Hảo
Pháp danh Chơn Tâm

Đă từ trần vào ngày 14-12-2012 tại Alta Loama, California, USA

Hưởng thọ 98 tuổi.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chân thành chia buồn cùng Anh Chị Trịnh Hảo Tâm và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà Chơn Tâm được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Apr. 20-2012

Được tin buồn:

Vơ Đăng Cao
Nhũ danh Vơ Ngô Bang

Đă từ trần vào ngày 22-11-2012 tại San Diego, California, USA

Hưởng thọ 80 tuổi.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Vơ Đăng Cao được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Apr. 20-2012

Được tin buồn:

Hiền thê của Ô. Trần Tự Quí là:

Đặng Hồng Vân

Đă từ trần vào ngày 15-4-2012 tại Albany, New York, USA

Hưởng thọ 66 tuổi.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chân thành chia buồn cùng Ông Trần Tự Quí và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Đặng Hồng Vân được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Feb. 1-2012

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin trể Đồng Hương:

Cụ Bà Tiêu Roi

Là Mẹ của Chị Ngô Thu Mai

tức là Nhạc Mẫu của Anh Tổng Thư Kư Dương Việt Văn
đă mệnh chung vào ngày mồng 1 tháng Chạp năm Tân Măo

tại Đầu Bờ, xă Ḥa Thuận, Trà Vinh

Hưởng Thọ 83 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng
Chị Ngô Thu Mai và Anh Tổng Thư Kư Dương Việt Văn. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh
Cụ Bà Tiêu Roi
được Tiêu Diêu Nơi Miền Lạc Cảnh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


 Jan. 28-2012

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

PHAN VĨNH XUÂN  

(con của Đồng Hương Hội Viên Phan Vĩnh Thành)
đă từ trần ngày 17 tháng 01 năm 2012 tại Sacramento,

Hưởng Dương 43 tuổi 

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Đồng Hương Hội Viên Phan Vĩnh Thành và tang quyến.

Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh
Ông PHAN VĨNH XUÂN  
được an nhiên tự tại nơi cỏi Vĩnh Hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


 Dec. 12-2011
Được tin buồn:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

Ông HỒ TRUNG TOÀN

(con của Thầy Nhuận, giám thị Trường Trần Trung Tiên) đă từ trần ngày 6 tháng 1 năm 2012 tại Riverside, CA. USA

Hưởng Thọ 75 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng tang quyến. Đồng nguyện cầu cho Hương Linh Ông HỒ TRUNG TOÀN được an nhiên tự tại nơi cỏi Vĩnh Hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


Dec. 12-2011
Được tin buồn:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn :

Cụ Bà Bùi Văn Nhu

Nhủ danh Đỗ Thị Phú
Pháp Danh Diệu Qúi

Là Nhạc Mẫu của Anh Từ Văn Thọ, Thành viên trong Ban Biên Tập của Đặc San Trà Vinh.

Cụ Bà Bùi Văn Nhu đă qui tiên vào lúc 7.25 giờ chiều ngày 07 tháng 12 năm 2011 (Nhằm ngày 13 tháng 11 năm Tân Măo) Tại Valley Medical Center.

Hưởng Thọ 80 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Anh Từ Văn Thọ và tang quyến. Đồng nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà Bùi Văn Nhu sớm được Siêu Thăng Tịnh Độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


Dec. 1-2011

Phân Ưu

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn :

Đồng Hương

 Cụ VƠ THÀNH LIÊM

Là Hội Viên Thường Trực hội Ái Hữu Trà Vinh.

 

Sanh quán tại Trà Vinh 1932

Đă mệnh chung vào lúc 10 giờ 05 ngày 25/11/11

tại Orange County, California

Hưởng thọ 79 tuổi

 

Linh cữu quàn tại Room 1 Peek Family Funeral Home Westminster California

Thăm viếng vào ngày 5 & 6/12/2011.

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh Thành thật chia buồn cùng
tang quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh
Cụ Ông VƠ THÀNH LIÊM
 sớm được hưởng nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH

 

Nov. 25-2011

Phân Ưu

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn :

Đồng Hương

Michel NGUYỄN LINH CHIÊU

Cựu Đại Tá QLVNCH

 
là Bào Huynh của Đồng Hương Nguyễn Quốc Nam
Đă mệnh chung vào lúc 14:14 giờ, ngày 21/11/2011
tại Orange County, California

Hưởng thọ 86 tuổi 

Linh cữu hiện quàn tại Room 4 Peek Family Funeral Home, Westminster California.
Thăm viếng vào ngày Thứ Bảy 26/11/2011 từ 10:00 giờ đến 19:00 giờ.
Lể phủ cờ VNCH vào lúc 11:00 giờ cùng ngày.
Sau đó linh cữu sẽ đưa về an táng tại Tỉnh Trà Vinh Việt Nam.


Toàn Thể
Đồng Hương Trà-Vinh Thành thật chia buồn cùng tang quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Ông Nguyễn Linh Chiêu sớm được hưởng nhan Thánh Chúa 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH

Sept-24-2011

Được tin buồn:

Hiền thê của cụ Trần Xiều là:

Cụ Bà DƯ THỊ HIẾU

Pháp danh: QUẢNG HIỀN

Đă măn phần tại tư gia, California USA, vào lúc10 giờ 25 phút sáng ngày 23 tháng 9 năm 2011. Nhằm ngày 26 tháng 8 năm Tân Măo.

Hưởng thọ 87 tuổi

Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà DƯ THỊ HIẾU được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

Cáo Phó


June 3-2011

Được tin buồn:

Ông QUÁCH VĂN THÁI

Là chồng của Huỳnh Kim Tuớc  (chị con nhà Bác của Huỳnh Kim Tiến), thân sinh của hội viên Quách Văn Thông.

đă từ trần ngày 27 tháng 5 năm 2011 tại nhà thuơng ở Garden Grove, California, USA.

Hưởng thọ 73 tuổi

Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn Ông Quách Văn Thái được sớm hưởng dung nhan Chúa.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


 May 23-2011

Được tin buồn:

Vô cùng xúc động khi hay tin buồn đồng hương:

Cụ Bà THẠCH THỊ HỚS (HẤT)

Là thân mẫu của Chị Kiên Thị Ngọc, Anh Kiên Nhe và cũng là nhạc mẫu của Anh Thạch Tạo (hoả đầu vụ) thành viên Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Trà Vinh, vừa qua đời tại huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, ngày 21 tháng 5 năm 2011.

Hưởng thọ 76 tuổi

Chúng tôi,  Ban Chấp Hành và tất cả đồng hương Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn với chị Kiên Thị Ngọc, anh Kiên Nhe, anh Thạch Tạo cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà Thạch Thị Hớs sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Apr. 18-2011

Được tin buồn:

Trần Xiên Uôi

Là Chị của Hội Viên Trần Phước Khương đă qua đời vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Sacramento, California, USA.

Hưởng thọ 99 tuổi

 Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho Hương linh Bà Trần Xiên Uôi  được sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

                                                             

THI ĐIÊU CỤ BÀ TRẦN-XIỂN-UÔI

99 lc tri c XIN-UÔI  (*)
Ra đi đ
nh tiếc cho đời
Ngày xưa đng lp "cô" thân-ái (**)
Bây gi
tiên cnh "c" yên vui !
Nhm mt, ch
màng chi thế-s
Xuôi tay, thôi tr
gánh cho tri !
Đường mây xin nhớ dừng đôi phút
Giả biệt TRÀ-VINH đất dưởng người.
 

(*)   Cụ TXU. tạ thế, thọ 99 tuổi.
(**) Cụ nguyên là ‘cô giáo’ dạy tại trường Tiểu-Học thị-xả TV, thời VNCH.

Author: Thanh Nguyen


Mar. 2-2011

Được tin buồn:

Thân mẫu  Ô. Huỳnh Công Ân là:

Bà Trần Thị Hai

Thất lộc vào ngày 2 tháng 3 dl 2011, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Tân Măo, tại tư gia số 46/13 đường Xóm Chiếu, P13, Q4 Sàig̣n, Việt Nam

An táng tại B́nh Dương vào ngày 6 tháng 3 dl 2011.

Tất cả hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng Ông Huỳnh Công Ân và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Trần Thị Hai được yên nghĩ nơi Suối Vàng.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Feb 17-2011

Được tin buồn:

Phu nhân của Ô. Ông Văn Thến (Ngô Thiết Hùng), Uỷ Viên  Liên Lạc của Hội Aí Hữu Trà Vinh, là:

Quách Thị Mănh
Pháp Danh: Diệu Giác

Sinh năm 1950, đă tạ thế vào lúc 19g25 tối, ngày 15-2-2011 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Tân Măo) tại Bệnh Viện Fountain Valley, California, USA

Hưởng thọ 61 tuổi.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn cùng tất cả Hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh hăi ngoại xin thành kính chia buồn cùng Ông Ngô Thiết Hùng và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Diệu Giác được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


July 24-2010

Được tin buồn:

Nhạc mẫu hội viên Đỗ Thành Quốc (anh ruột Đỗ Thành Phẩm) là

Thái Tua

sinh năm 1924 tại Trà Vinh vừa qua đời lúc 10 giờ 30 ngày 22-7-2010 tại Westminster, California USA

Hưởng thọ 86 tuổi.

Tất cả hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh Bà Thái Tua được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 


July 15-2010

Được tin buồn:

 

Bành Than

Là thân mẫu của anh Châu Hùng (hội viên), sinh năm 1925 tại Quảng Đông, đă qua đời tại thị xă Trà Vinh ngày 26 tháng 6 năm 2010.

Hưởng thọ 85 tuổi.

Tất cả hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho Hương linh Bà Bành Than được sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Apr. 29-2010

Được tin buồn:

Huỳnh Thị Ảnh
Pháp danh: Diệu Hiển

Là mẹ của anh Lâm Thành Hổ đă qua đời tại Trà Vinh ngày 18 tháng 4 năm 2010, nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm Canh Dần.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Tất cả hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho Hương linh Bà Diệu Hiển được sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Apr. 24-2010

Được tin buồn:

Vơ Trung Thu
Nhũ danh: Nguyễn Thị Xuân Lang

Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh và là Chị Dâu của Anh Tổng Thư Kư Vơ Trung Tín Vừa qua đời tại thành phố Lyon, France lúc 23 giờ 45 tối Thứ Năm 22 tháng 4 năm 2010 (nhằm ngày Mồng 9 tháng 3 năm Canh Dần)

Hưởng thọ 83 tuổi

Tang lể sẽ được cử hành vào ngày Thứ Ba 27/4/2010 tại nghĩa trang Villeurbanne Lyon France

Tất cả hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chia buồn cùng Anh Vơ Trung Tín và tang quyến. Nguyện cầu cho Hương linh Bà Vơ Trung Thu được sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng.

Hội Ái-Hữu Trà-Vinh
 


Mar. 24-2010

Được tin buồn:

Đồng hương TRẦN MINH ĐỨC

Là hội viên hội Ái Hữu Trà Vinh. Sinh năm 1942 tại Trà Vinh vừa qua đời ngày 16 tháng 3 năm 2010, tức là ngày 1 tháng 2 năm Canh Dần, tại Trà Vinh Việt Nam.

Hưởng thọ 69 tuổi

Tất cả đồng hương hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương hồn Ông Trần Minh Đức sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường


Vài hàng về Trần Minh Đức:

Sanh năm 1942 tại Trà Vinh, là con duy nhứt của gia đ́nh. Cha mẹ chuyên làm Dầu Phong. Đức học trường Trần Trung Tiên (1957-1961), sau Trung học lập gia đ́nh sớm và làm Bưu Điện tại Trà Vinh, thường đi giao thơ bằng chiếc xe đạp.

Năm 1983 anh vượt biên, qua Mỹ và định cư tại Jamestown (miền Tây New York) cho đến năm 2002 th́ dời về Riverside (California), và vào cuối năm 2008 th́ hồi hương về sống với vợ con tại Thị Xă Trà Vinh cho đến ngày nhắm mắt giả từ tất cả, để lại vợ và 6 đứa con đều trưởng thành.

Trần Minh Đức có một thời viết cho Đặc San Trà vinh  "Thư Gởi Cho Vợ Ở Trà Vinh" và "Thơ Say" trong ĐS số 3 (2003), "Thư Gởi Bạn" trong ĐS số 7 (2007).

Vơ Văn Diệu


Mar. 17-2010

Được tin buồn:

Đồng hương CHÂU QUỐC AN

Là hội viên hội Ái Hữu Trà Vinh. Sinh năm 1940 tại Trà Vinh, vừa qua đời ngày 13 tháng Giêng năm Canh Dần tức là ngày 26 tháng 2 dl 2010 tại Portland, Oregon USA.

Hưởng thọ 71 tuổi

Tất cả đồng hương hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chia buồn cùng tang quyến và xin nguyện cầu cho hương linh Ông Châu Quốc An sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 

TM. Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh
Hội-Trưởng
GS Văn Tường

Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Thành Kính Phân Ưu